Manav Dharam Logo

Flag of India
Vishal Sadbhavana Sammelan [7 - 09 Nov 2014 ] [ New Delhi ]
 
The Inti Raymi - Festival of the Sun [23 - 24 Jun 2014 ] [ Peru ]
 
Baishakhi Mahotsav [12 - 14 Apr 2014 ] [ Haridwar ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [31 Dec 2013 - 01 Jan 2014 ] [ Siliguri ]
 
Guru Pooja Mahotsav [20 - 21 Jul 2013 ] [ Muradnagar ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [8 - 09 Jun 2013 ] [ Khargone ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [30 Apr - 01 May 2013 ] [ GandhiDham ]
 
Holi Mahotsav [26 - 27 Mar 2013 ] [ Muradnagar ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [2 - 03 Mar 2013 ] [ Patna ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [8 - 10 Feb 2013 ] [ Allahabad ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [31 Dec 2012 - 01 Jan 2013 ] [ Siliguri ]
 
Baishakhi Mahotsav [12 - 14 Apr 2012 ] [ Haridwar ]
 
Holi Mahotsav [7 - 08 Mar 2012 ] [ ]
 
Birat Satsang Samaroh [24 - 25 Feb 2012 ] [ Nepalganj ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [11 - 13 Nov 2011 ] [ Delhi ]
 
Guru Puja Mahotsav [14 - 15 Jul 2011 ] [ Muradnagar ]
 
Ganga Dashehra Mahotsav [11 - 12 Jun 2011 ] [ Firozabad ]
 
Baishakhi Mahotsav [12 - 14 Apr 2011 ] [ Haridwar ]
 
Holi Mahotsav [19 - 20 Mar 2011 ] [ Muradnagar ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [31 Dec 2010 - 01 Jan 2011 ] [ Siliguri ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [12 - 14 Nov 2010 ] [ Delhi ]
 
Pawan Janmotsav Shri Satpal Ji Maharaj [20 - 21 Sep 2010 ] [ Haridwar ]
 
Guru Puja Mahotsav [24 - 25 Jul 2010 ] [ Muradnagar ]
 
Great Sadbhavana Sammelan [12 - 13 Jun 2010 ] [ Chamba ]
 
Vishal Sadbhavana Sammelan [12 - 14 Apr 2010 ] [ Haridwar ]
 
Holi Mahotsav [28 Feb - 01 Mar 2010 ] [ Muradnagar ]
 
Great Sadbhavana Sammelan [24 - 25 Oct 2009 ] [ Bangalore ]
 
Guru Puja Mahotsav [4 - 05 Jul 2009 ] [ Muradnagar ]
 
Baishakhi Mahotsav [12 - 14 Apr 2009 ] [ Haridwar ]
 
New Year Sadbhavana Sammelan [31 Dec 2008 - 01 Jan 2009 ] [ Siliguri ]